18. december 2013

16 måder at lytte på

Den amerikanske komponist Warren Burt skrev i 2009 i blogindlæg om forskellige tilgange til lytning. Det var en præcicering af tidligere artikel hvor han havde beskrevet 3 forskellige lyttemetoder, og i indlægget gik han anderledes radikalt til værks: Han listede 16 måder at lytte på. Og selvom det er mange tilgange, så er det ikke ment som en udtømmende liste. Mange af lyttemetoderne minder iøvrigt om hinanden, og det er materialet, man lytter til, som udgør forskellen.

Men jeg synes det er spændende at nogle giver sig tid til at at liste sådan noget op, og derfor bringer jeg hans liste, i egen bearbejdning. Burts originale liste kan ses her.
 1. Tibetansk buddhistisk lytte-meditation. At være et med lydene omkring, lade dem være - og ikke fortolke eller forstå dem, hverken mentalt, emotionelt eller på anden måder.
 2. Videnskabelig lytning. Som en fuglekigger, hvoraf de fleste iøvrigt bruger ørerne mere end øjnene.
 3. Reduceret eller fokuseret lytning. Som en studietekniker, der skal lytte efter fejl på en indspilning eller ved en mikrofonopsætning, uden at blive påvirket af om det swinger fedt eller lyder godt. 
 4. Defensiv lytning. For eksempel at gå i naturen og lytte efter potentielt farlige dyr.
 5. Semiotisk lytning. At indstille ørerne så man hører de lyde som betyder noget. En cykelklokke bagved, på cykelstien - eller sin egen mobiltelefon blandt mange andre telefoner.
 6. Analytisk lytning. Den måde som er idealet for megen undervisning i musikkundskab og hørelære - at identificere akkordforløb, formstrukturer og skalaer.
 7. Dyb lytning - en specifik lyttetilgang som er udviklet af den amerikanske komponist Pauline Oliveros, nært beslægtet med den tibetanske lytte-meditation.
 8. Dirigeret, anvist lytning. Et specialtilfælde som Warren Burt har fundet et eksempel på i en komposition af David Dunn. Jeg vender tilbage til denne komposition i et senere blogindlæg.
 9. Normal musiklytning. En lyttemåde hvor man ikke er særligt koncentreret om musikken eller helheden, men af og til fokuserer på et fængende omkvæd, en bid af teksten eller et sejt fill. 
 10. Cinematografisk lytning - som vi lytter i en biograf. Jeg er ikke helt med på hvad Burt mener med dette, så jeg undersøger sagen og vender tilbage senere.
 11. Distanceret lytning. Man lytter på en måde så man bevarer en intellektuel eller ironisk distance til det som er.
 12. Praktisk, formålstjenlig verbal lytning - sådan som læreren gerne vil have en elev til at lytte, når han siger "Hør efter!"
 13. Holistisk linguistisk lytning - mere udvidet udgave af verbal lytning, hvor man også lytter til tonefald, særlige eftertryk, tøven og andre estrainformationer.
 14. Paranoisk/kritisk lytning. Her er man hele tiden opmærksom på om der kommer noget der kan tolkes i den retning som man er optaget af. En feminist som lytter efter noget der kan tolkes som patriarkalsk magtsprog, er et enkelt eksempel ud af mange. 
 15. Intern lytning. At høre en sang indeni hovedet, Eller lytte til de stemmer som fortæller dig hvad de næste lottetal bliver.
 16. Drømmelytning. Når lyde optræder i drømme, i særdeleshed når de drømte lyde er afledte af lyde som samtidigt klinger i natten. 

2. december 2013

Nyd stilheden

Overskriften refererer til denne blog. For der har været stille i en længere periode, og det vil jeg bestemt ikke love ikke vil ske igen. Men lige nu skriver jeg, og det har jeg planlagt at gøre et år ud i fremtiden. Om jeg så holder det, vil det kommende år vise.

Desuden refererer overskriften til et skift for bloggens fokus, fra noget til noget andet. Jeg ved ikke helt hvad fokus var før, men jeg har en ide om hvad jeg lige nu synes at fokus skal være fremover - og det er i hvert fald ikke det samme som de hidtidige indlæg har handlet om.  Fremover kommer det til at handle om lyd, lytning, hørelse, akustik, musik og stilhed. Måske i særdeleshed om stilhed.


Krigstuba, som er en japansk lytteanordning som lytter efter fjendtlige fly.
Kejseren inspiserer.

Det hænger selvfølgelig sammen med at jeg er begyndt at skrive en lille bog, "Lyt til stilheden", som jeg planlægger at udgive i februar 2014. Bogen handler overhovedet ikke om musik, men er snarere en indføring i forskellige måder at lytte på, som har stilheden som fælles fokus. Bloggen kommer længere omkring, og vil også komme til at handle om musik - især om den musik som ligger i grænselandet mellem musik og ... tjah... stilhed. Og det bliver ikke kun om John Cage.

Depeche Mode sang i 1980, i nummeret  "Enjoy the silence":  Ord er meget unødvendige, de kan kun gøre skade.
Jeg vil virkelig bestræbe mig på ikke at gøre skade med ordene i denne blog.